Monthly Archives: May 2012

Stockholm+40: Investeringar för en bättre värld

Såhär några veckor efter Stockholm+40 som ägde rum den 23 till 25 april, reflekterar jag över vilken grej det är att Miljödepartementet och Utrikesdepartementet bjöd in en samhällsentreprenör för att hålla i ett rundabordssamtal vid denna konferens om hållbarhet inför Rio+20 FN:s stora konferens … Continue reading

Posted in Näringsbloggen | Tagged , , , , , , , | Leave a comment