Stockholm+40: Investeringar för en bättre värld

Såhär några veckor efter Stockholm+40 som ägde rum den 23 till 25 april, reflekterar jag över vilken grej det är att Miljödepartementet och Utrikesdepartementet bjöd in en samhällsentreprenör för att hålla i ett rundabordssamtal vid denna konferens om hållbarhet inför Rio+20 FN:s stora konferens i juni.

Syftet med Stockholm+40 var att föra samman aktörer från hela världen i dialog kring hållbar utveckling och utmaningar vi står inför inom detta område. Det var verkligen en mångfald av deltagare från hela världen under Stockholm+40 och personligen inspirerades jag, samtidigt som många frågor kvarstår hos mig om hur detta kommer sippra ner där det verkligen behövs, där det är viktigt, och där samhällsförändringen faktiskt sker – med eller utan politikers stöd.

Att social innovation och samhällsentreprenörskap står på agendan i Sverige idag blir allt tydligare – inte bara för entreprenörerna som försöker lösa globala samhällsproblem dagligen på gräsrotsnivå, utan även allt mer inom näringsliv, ideell samt offentlig sektor.

Amir Sajadi, vd för Hjärna.Hjärta.Cash och samhällsentreprenör bjöds in till Stockholm+40 för att hålla i ett rundabordssamtal med rubriken ”Impact investing – the symbiosis of investors and social entrepreneurs for sustainable development.” Den korta beskrivningen av rundabordssamtalet förtydligar kanske något: Social entrepreneurs are tackling the world’s most pressing problems including poverty, education, health and climate change. They are also creating investment opportunities across microfinance, renewable energy, sustainable agriculture and more. It’s called impact investing and it’s changing the world for the better. Impact investing is still in its infancy but several studies have projected that it will grow over the next 5-10 years into a sizeable market, perhaps worth over $1tn.” Sajadi hade i sin tur bjudit in Filippa Bergin från Invest in Change för att ge perspektivet från en investerare. Och intressant blev det!

Som redaktör för Mötesplats Social Innovation bjöds jag in som rapportör för att dokumentera dessa två samtal som lockade ett flertal intressenter från näringsliv, ideell och offentlig sektor. Samhällsentreprenörer med fokus på konst, hemlösa och unga medverkade, likaså investerare från Sydafrika och Storbritannien, samt från organisationer i Egypten, Sverige och Kina bland annat. Deltagarna diskuterade vad som behövs för att underlätta och möjliggöra för fler investerare att satsa på samhällsentreprenörer för en hållbar utveckling.

Tre förslag utkristalliserades från samtalen och fördes vidare:

Reduce risk by freeing up capital
Här kretsade samtalet kring behovet av långsiktiga strategier, ej kortsiktiga, oberoende av vilket politiskt parti som styr. Man pekade på vikten av att ge tid till att pröva olika metoder och så kallade social enterprises; att hitta sätt att mäta och utvärdera och beroende på resultatet antingen skrota eller skala upp. Som exempelvis Social Impact Bonds i Storbritannien.

Simplify small investments
Att göra det enklare att investera i små och medelstora företag som drivs av samhällsentreprenörer, samt att möjliggöra samarbete mellan olika privata investerare (private to private).

Let social needs govern funds, not political trends
En samhällsentreprenör kan drivas bort från den egna idén och för att få investering behöva anpassa sin idé eller verksamhet till rådande trender, fokusområden och liknande. Flexibilitet behövs, men det är viktigt att låta rådande samhällsbehov snarare än politiska trender styra över vart medel ska läggas.

Samtalen var djupa, intensiva och ibland krångliga. Vi drog över tiden vid båda sessionerna, men jag tolkar det endast som ett tydligt tecken på vilket stort intresse som finns för området.

I mars var vi på Mötesplats Social Innovation, medarrangörer till ett dialogmöte om social innovation och samhällsentreprenörskap, Stockholm+40 var ett annat viktigt sammanhang för att uppmärksamma dessa frågor. Jag hoppas på flera forum av detta slag som öppnar upp för dialog kring samhällsentreprenörskap och impact investment – det kan enbart gynna samhällsutveckling och innovation, i Sverige och globalt. Just dessa frågor var också I fokus vid konferensen SOCAP Designing the Future, en mötesplats i Malmö 8-10 maj. Där samlades samhällsentreprenörer och investerare från Sverige och hela världen för att uppleva det senaste inom social innovation, impact investment och hållbarhetsfrågor. Om detta kommer jag berätta mer inom kort i en kommande bloggpost här på innovationsbloggen, men redan nu kan du läsa mer om SOCAP här.

Detta inlägg publicerades ursprungligen på Näringsdepartementets Innovationsblogg

Advertisements
This entry was posted in Näringsbloggen and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s