#11/100 – Telge Hovsjö: Människor är inte kostnader, de är resurser.

Höghus Hovsjö 2, 220803(Inser nu så här på söndagen att mitt inlägg för lördagen hamnat i drafts – förlåt förlåt – bättre sent än aldrig. Skärpning!)

I torsdags lanserade Telge en forskningsrapport från insatsen Telge Hovsjö. Den här rapporten sätter en prislapp på bl.a utsatthet, utanförskap och arbetslöshet. Och den är ett underbart exempel på sektorsöverskridande samverkan för att skapa ett bättre samhälle – med fokus på ett närområde.

För några år sedan stod Södertälje kommun inför enorma utmaningar, de hade tagit emot ett stort antal flyktingar på mycket kort tid. Arbetslösheten var hög, miljonprogramsområdet behövde rustas upp och de mänskliga resurserna behövdes tas tillvara. Kommunen hade testat allt. Till sist beslöt man att testa ett initiativ som kom att kallas Telge Hovsjö.

Det kommunägda bolaget Telge satsade pengar tillsammans med Tillväxtverket och med Hovsjö (ett bostadsområde i Södertälje) som fokus initierades Hovsjö sommar – jobb för unga under sommarloven, Hovsjöbyggarna – yrkesutbildning riktad till de boende i området m.m. Telge involverade helt enkelt människorna i bostäderna de ägde i Hovsjö att rusta upp sitt eget lokalsamhälle – med lön! Värdet av bostäderna och området ökade, inkomster ökade, barnens betyg indikerar en förbättring, vissa ungdomar som ägnade sig åt skadegörelse fick göra området fint med bänkar, gräsmattor och annat – helt plötsligt såg dessa unga till att ägnade sig åt skadegörelse i området.

Under tre års tid har nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetaren Eva Lundmark följt initiativet Telge Hovsjö och har nu bl.a räknat att 9 personer som gått från utanförskap till egenförsörjning innebär en socioekonomisk vinst på 72 miljoner kronor under en 15-årsperiod; en elev som misslyckas i skolan kan kosta samhället mellan 10 och 15 miljoner kronor.

I Telge Hovsjö rapporten framgår det klart och tydligt – människor är inga kostnader, de är resurser. Nyligen sa Pär Larshans från Max något liknande, när han kommenterade om en person som anlände till Sverige 2010 från Uganda – killen pratar svenska idag som om han bott här i 20 år och är på god väg att bli en ledare inom bolaget Max Hamburgare. Därför att Max, precis som Telge, valt att se människor som resurser – inte en kostnad. Genom att investera i samhällsförändring, gärna lokal sådan, skapas en långsiktig vinst – inte bara i mjuka värden utan även i plånboken – för företaget, samhället och individen.

I en annan, nyligen publicerad (januari) forskningsrapport påvisas gatuvåldets kostnader – ett personrån kostar samhället 226.000 kronor; en ”mycket måttlig” misshandel kostar 203.000 kronor; en indrivning – när kriminella personer driver in en skuld – kostar 123.000 kronor (läs mer här).

Rapporterna säger också grattis till alla de som arbetar med någon form av förebyggande arbete för utsatta grupper i samhället då de ger en mätstock att jämföra kostnader för förebyggande arbete mot de kostnader samhället får betala per person om den hamnar i utanförskap.

När Sverige vaknar och börjar använda de resurser som finns inom dess gränser, då kommer vi se helt nya och spännande lösningar på globala samhällsproblem växa fram. Några få företag har börjat vakna, fler och fler kommuner tittar på Södertälje som ett gott exempel på sektorsövergripande samarbeten för att utveckla kommunen på ett hållbart sätt, men vi är inte riktigt där ännu.

Under lanseringen av forskningsrapporten från Hovsjö i torsdags visade Telge upp en video som en grupp unga i området fått pengar från Ordfront för att göra själva, helt oberoende Telge. Ungdomarna väljer att göra en film om utvecklingen i Hovsjö och hur unga upplever att det blivit bättre och tryggare i området.

 

Det här är inlägg 11 av 100 i bloggutmaningen #blogg100, här kan du läsa vilka andra som deltar.

Advertisements
This entry was posted in #Blogg100 and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s